Certificats i bones pràctiques

CERTIFICACIONS

CERTIFICACIÓ EN CONCILIACIÓ 

Empresa Familiarment Responsable

EFR és un moviment internacional que, formant part de la Responsabilitat Social Empresarial, s’ocupa d’avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels més desfavorits, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que les empreses EFR realitzen una autoregulació voluntària en la matèria.

EFR respon a una nova cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutus.

És un model de gestió que es correspon amb el nostre compromís amb la conciliació de la vida personal i laboral. I és innegable que amb iniciatives com el certificat EFR fomentem el desenvolupament de l’empresa flexible i responsable.

CERTIFICACIÓ SGSI

Política de seguretat de la informació (SGSI)

Mutua Levante, amb la col·laboració de Ernst & Young, ha implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI).

L’objectiu del projecte ha sigut millorar el nivell de seguretat dels processos i les dades crítiques per al negoci i els beneficis són:

 • Valor diferenciador en el mercat, en tractar-se d’un sector on es maneja informació sensible de clients.
 • Millora del compliment de les diverses normatives aplicables (llei de protecció de dades, privacitat, solvència II, etc.).
 • Gestió i tractament de riscos per a la prevenció del frau en línia, robatori d’identitat, danys als llocs web, pèrdua de les dades personals, etc.
 • Millora de l’eficiència dels processos, mitjançant la formalització, entrenament i monitoratge d’aquests.
 • Reforç de l’organització interna, mitjançant l’assignació de responsabilitats, funcions i obligacions del personal.
 • Involucració del personal intern i extern en la cultura de seguretat de la informació.

BONES PRÀCTIQUES

PREVENCIÓ DE DELICTES 

Mutua Levante, conforme amb la reforma del Codi Penal, la qual va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, disposa del Pla de Prevenció de Delictes, elaborat amb l’assessorament de la consultora Deloitte.

L’elaboració d’un pla de prevenció de riscos penals suposa la incorporació i transmissió d’una cultura de compromís amb la legalitat, tant al mercat assegurador com als seus empleats, agents i corredors. A més, resulta imprescindible per a evitar la imputació de Mutua de Levante en el cas que en el curs de la seua activitat es cometa alguna infracció tipificada en el Codi Penal.

GUIES DE BONES PRÀCTIQUES


MUTUA LEVANTE es troba adherida a les següents Guies de Bones Pràctiques de Unespa per a:

 • Tractament de dades de prenedors de l’assegurança en pòlisses intervingudes per corredors d’assegurances.
 • Tractament de les dades personals per asseguradores.
 • Ús terminològic utilitzat en el document d’informació de productes d’assegurances no vida.
 • Resolució de reclamacions.
 • Govern corporatiu.
 • Control intern.
 • Internet.
 • Informació prèvia a la contractació de l’assegurança d’Automòbil.
 • Informació prèvia a la contractació de l’assegurança de multiriscos.
 • Transparència en la comercialització de l’assegurança.