Dret dels interessats
Datos personales

Atenent el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que qualsevol que ho desitge podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades o el dret a no ser objecte d’un tractament automatitzat de dades, inclosa l’elaboració de perfils.

Com presente la petició?

Imprimisca i emplene el PDF corresponent, haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI, passaport o targeta de residència. Pot presentar-ho:

  • En les nostres oficines, a l’atenció del DPD.
  • Per correu electrònic a: dpd@mutualevante.com
  • Per correu ordinari a: MÚTUA LLEVANT (DPD), C/Roger de Llúria, 8, 03801 – Alcoi.

PDF. Drets de: 

Més drets:

  • A retirar en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.
  • A reclamar davant l’Autoritat de Control: Cas de no haver obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets podrà interposar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili en C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, o a través del seu web: aepd.es

*Normativa de protecció de dades; L’informem que el Responsable del tractament és MUTUA LEVANTE, Mutua d’Assegurances i tractarà les dades recollides amb la finalitat de facilitar a l’interessat l’exercici dels seus drets i solucionar els seus dubtes, trobant-se legitimats aquests tractaments en el compliment d’obligacions legals. No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i altres, en qualsevol moment. Més informació en la Política de Privacitat