Queixes i/o Reclamacions

En MÚTUA LLEVANT treballem per a donar el millor servei als nostres clients, per això posem a la teua disposició les següents vies d’informació i resolució d’incidències:

Servei Atenció Client (SAC) – Reclamacions i/o queixes.

Si l’opció anterior no resol la seua necessitat, disposa del Servei d’Atenció de Reclamacions i Queixes. MUTUA LEVANTE, conforme a l’ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i Serveis d’Atenció al Client (SAC) i defensor del client de les entitats financeres, atendrà i resoldrà les queixes i reclamacions que els seus clients puguen presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, les quals seran contestades en el termini d’un mes a partir de la data de la seua presentació.

Com presente la petició de la meua queixa i/o reclamació?

Imprimisca i emplene aquest PDF; o realitze un escrit que incloga les següents dades: identificació del reclamant, referència de la pòlissa o sinistre, motius de la reclamació o queixa, sol·licitud que es formula i lloc, data i signatura del reclamant. Pot presentar-ho:

Si desitja veure el Reglament de funcionament del SAC de Mutua Levante.

Si la seua reclamació no es resol o es desestima, pot dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana, 44, 28046 – Madrid; o a través del seu web. Aquest Servei està regulat en l’Ordre ECC/2502/2012.

Normativa de protecció de dades, l’informem sobre el tractament de dades personals:

  • Responsable del Tractament: MUTUA LEVANTE, Mutua d’assegurances.
  • Finalitat: Poder atendre i resoldre la reclamació o queixa realitzada.
  • Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal.
  • Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.
  • Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió de les seues dades personals, així com altres drets, visite la nostra Política de Privacitat.
  • Més informació: Sobre el tractament de les teues dades visite la nostra Política de Privacitat.